Programa a domicili

La primera visita

L’objectiu principal d’aquesta toma de contacte és realitzar un diagnòstic del problema o dels problemes a tractar. Serà necessari saber quin és el tracte que tenen els propietaris amb els seus gossos i el que esperen d’aquest, juntament amb les observacions del comportament de la mascota. Aquesta primera part és molt necessària per a poder avaluar i traçar un pla per al programa personalitzat.

Es crearà un pla d’acció repartit en una sessió diària d’una hora i quart cada una de les trobades, sumant un total de 5 hores repartides en les sessions. En cas que es necessiti més temps, aquest no suposarà un import econòmic addicional.

Actualment els nostres serveis d’educació i teràpies del comportament del gos són recomanats per diferents establiments, entre clíniques veterinàries i botigues de Tarragona i voltants.

Pas 1

Arribar a l’entesa entre el gos i l’amo, de manera que el comportament del gos es tradueixi al gaudir del mateix o a poder-lo tractar tal com necessita, millorant la seva qualitat de vida.

Pas 2

El treball de l’amo amb el gos per a aprendre a portar a terme una bona convivència.

Pas 3

L’obediència del teu gos serà imprescindible per a deixar de comportar-se de forma problemàtica en els diferents llocs on es trobi. Es treballarà per a no tenir que pal·liar amb l’agressivitat, les escapades, les destrosses…, a més no importa ni la raça ni l’edat.

Pas 4

La presència de l’amo en les sessions serà d’extrema importància, ja que aquest també aprendrà a comportar-se davant del seu gos.

Pas 5

El fet que l’amo es trobi en el procés des de l’inici de les sessions garantirà que s’evitin perills que puguin implicar altres mètodes com la informalitat, els errors de plantejament pedagògic, el tracte indegut, la medicació i el seu ús.